מלמדים מתמטיקה מדויק הילדים מבינים ונהנים חשבון כיתה א

מלמדים מתמטיקה מדויק

לימוד נכון של מתמטיקה מחייב שימוש בשפה מדויקת, ברורה ומובנית ללומדים. 

אז מניחים חפצים, פירות וממתקים, ועוברים לדייק עם "רק", "מאותו סוג"...

הדיוק בלימוד, הדיוק בשפה יוצרים ילדים שיכולים לצעוד בשלבים הבאים של לימודי המתמטיקה. 

חורים בידיעה, חוסר בתרגול השם לב לבקשה הספציפית שנדרשה, מביאים לתוצאה אחת, 

ילדים שמתקשים ואינם מבינים מתמטיקה.

תוכנית הלימודים במתמטיקה יסודית שלנו מקפידה מאוד 

על הוראה ברורה, מובנית ומדויקת.