לימוד חשבון - מחפצים מוחשיים כדור ובובה לסימן של נקודה

מניה של מושגים לא מוחשיים

מחפצים מוחשיים כדור ובובה לסימן של נקודה - חֹמֶר לִמּוּד בְּמָתֵמָטִיקָה כִתָּה א'


לאחר שהלומדים התנסו במניה של חפצים מוחשיים כגון בובה, כדור ארטיק ועוד, עוברים לשלב של

 מניית מושגים לא מוחשיים כגון נקודה. מונים. מניחים מדייקים במעקב אחרי ההנחיות ומסגלים את

 המחשבה שאפשר למנות לא רק עצמים מוחשיים, אלא גם מושגים מופשטים.