לימוד חשבון - ימי השבוע סידור הימים

התפקיד הסודר של המספרים וציון המקום. חשבון לכיתה א'

בפרק זה התלמידים לומדים על ימי השבוע, הסדר של  ימי השבוע והמיקום

המספרים הם מושג מרכזי בחיינו. פעילויות יומיומיות שאנו עושים מעורבות בתוכן מספרים. נוסף על השימוש היומיומי המספר הוא מושג מרכזי במתמטיקה.

יש חשיבות רבה לאופן שבו הילד רוכש מושג זה.

למושג המספר ארבעה היבטים:

א. הצליל – שמות המספרים (ארבע, תשע, חמש…)

ב. הסמל – הצורה הגרפית שבה נכתבים המספרים.

ג. הכמות – אותה מציין המספר

ד. סדר ורצף – מספר סודר (ראשון, שני, שלישי...) ורצף המספרים – שלוש נמצא אחרי שתיים ולפני ארבע


סרט וידאו זה, לקוח מפרק לימוד המספרים כסודרים של שיטת הלימוד שלנו במתמטיקה. אנו מקדישים מאמצים רבים, בפרק לימוד זה, עם תתי פרקי לימוד רבים, מפאת החשיבות של ההבנה אצל הלומדים את התפקיד של המספרים כסודרים, ועל ציון הרצף של המספרים.

לומדים שחסרים את ההבנה המהותית של תפקידי המספר, כמות (מונים)  וסודרים (סדר ורצף) יתקלו מהר מאוד בכיתות מתקדמות יותר בקשיי הבנה שלא יאפשרו להם להבין את מקצוע המתמטיקה, חשבון של בית הספר היסודי.