תרגול מהיר בחשבון הגעה לשליטה מלאה חשבון כיתה א

דואגים גם למיומנות מלאה בחשבון

לא רק מלמדים מתמטיקה יסודית עם משמעות, אלא גם דואגים גם למיומנות מלאה בחשבון. 

לאחר שהתלמידים הפנימו את משמעות פעולת החיבור 

לאחר שהתלמידים הבינו ששתיים ועוד שלוש, זה ממש לא כמו שלוש ועוד שתיים,

כי רק התוצאה זהה, חמש.  אבל המהות של החיבור יכולה, והיא בדרך כלל שונה במשמעותה מאוד, כי שני ילדים ועוד שלוש ילדות, זה ממש לא כמו שלוש ילדות ועוד שני  ילדים. יש בסך הכל חמש בשני פעולות החיבור, אבל משמעות הדברים שונה לחלוטין.


ולאחר שהילדים למדו, הפנימו תרגלו וחזרו ותרגלו שמספרים הם מונים וגם סודרים, 

ולאחר שהבינו את המספר אפס מיקום וכמות, היגיע הזמן למיומנות חיבור מהירה.

פותרים תרגילים, והרבה ב 9 שניות ועוברים לפתור עוד הרבה תרגילים ב 7 שניות וממשיכים לפתור עוד הרבה תרגילים ב 5 שניות.


ככה מגדלים ילדים שמבינים, יודעים אוהבים ומיומנים בחיבור.