מניה וסיווג לקבוצות חשבון כיתה א

מניה, סיווג לקבוצות

מטרות הלימוד של פרק זה: 

המשך הלימוד מעוד זויות של נושא המספר כמונה.

מונה, כלומר מונה את הפריטים ונתאים להם את הספרה או המספר המתאים.

לאחר מכן, נציב את הפריטים השונים שנמנו בעמודות נפרדות.


בהמשך נוכל להשוות בין קבוצות שונות שמויינו בתרגיל, כגון כמה תפוחים יש יותר משזיפים,

או כמה תפוחים ותפוזים יחד יש לנו?

עשיית שימוש במניה, מיון, חלוקה לקבוצות והסקת מסקנות מתמטיות מהנתונים מעניקות לילדים

כבר בכיתה א' יכולות חשובות והבנה מתמטית משמעותית.