למה לנו סיפור חשבוני עכשיו? חשבון כיתה א

הסיפור החשבוני וחשיבותו

הסיפור החשבוני מסייע לילד לחבר בין עולם המספרים לבין עולם המציאות שבו הוא חי. 

הוא מראה לילד שהעולמות הללו שזורים זה בזה. המספרים ופעולות החשבון מתארים היבטים חיוניים של מערכות יחסים המתקיימות במציאות.

ללמד ילדים 2+3 זה לא הלימוד הנכון.

מה מייצגים המספרים האלו? מה זה בכלל ה 2 או ה 3?

אם זה שתי ילדות ששיחקו בחצר ואז באו עוד שלושה בנים לשחק, זה סיפור חשבוני. זהו החיבור החיוני בין עולם המציאות לעולם המספרים. 

הסיפור החשבוני משקף, מדגים את ההיבט הכמותי של המספר 

המספר 2, נפרס כעת למשמעות של שתי ילדות, 2 מייצג את הכמות של הילדות. המספרים קמים לחיים..

הסיפור החשבוני מעניק את המשמעות למספרים ופעולות החשבון: רק מתוך הסיפורים החשבוניים 

הוא יכול להבין שיש משמעויות שונות לפעולות החיסור, (גריעה, הפרדה, השוואה, השלמה לשלם, ירידה, הליכה אחורה) 

החיבור (הוספה, צירוף, עלייה/הליכה קדימה ) ומאוחר יותר גם כפל, חילוק, שברים וכו'. 

פתרון של תרגילי חיסור ללא בעיות חשבוניות לא מאפשר ללמוד את המשמעויות השונות של החיסור.

שכן, הרישום המספרי של התרגיל זהה גם כאשר המשמעות היא שונה.