אבחון


ראשית הלימוד הוא באבחון. בדיקת מצב של ידיעות הלומד. אם המדובר בלומד שאינו יודע את הא"ב , אין צורך בעברית, וניתן לגשת ישירות לשיעור הראשון. אולם אם ישנו לומד שיש לו ידיעה של הא"ב, חשוב לאבחן את רמת הידע. גם אם הלומד מכיר את אותיות הא"ב, האם הוא מבדיל בלי טעויות בין "ב" ל "כ"? או בין "י" ל "ו" או ל "ן"? האם הלומד מזהה ומבדיל בין "ט" ל "ת"?


בניית יסודות חזקים היא המפתח לקריאה רהוטה וברמה גבוהה. אנו ממליצים, התחילו באבחון.


סיבה טובה נוספת להתחיל באבחון היא לאפשר למערכת להכיר את היכולות של הלומד ולהתאים לימוד ומבחנים בהתאם לצורך האישי של כל לומד, ולסגור את פערי הידע של כל לומד ספציפית.