לימוד
חשבון

לומדים לספור:

לומדים לספור

הספרות מ-1 עד-10
רמה זו מתאימה לילדים צעירים מאוד, החל מגיל שלוש.
התחילו ללמוד

מבחן סיכום

למדנו, נהננו, תרגלנו ו… ובסוף מגיעים למבחן הבודק את רמת ידיעות התלמיד/ה. אבל אין כל דאגה. לומדים שהגיעו עד לכאן יעברו את מבחן הידע בקלות. המבחן הוא עבור התלמיד/ה ועבור ההורים. עבור התלמידים מקבלים כאן חיזוק חיובי על הלימוד הטוב שעשו, וההורים יידעו בדייקנות ובצורה אמינה מהו מצב הידע של ילדיהם.
התחילו ללמוד