לומדים חשבון:


הכרת המספרים 1-10


הכרת המספרים 11-20


השוואת קבוצות באמצעות מנייה


פעולות חיבור וחיסור בעשרת הראשונה


פעולות חיבור וחיסור בעשרת השנייה


ייצוג וניתוח נתונים