לומדים לקרוא עברית:

מתחילים בלימוד יסודי של אותיות הא"ב. לאחר מכן עוברים לתנועות וקריאה בעברית


לימוד יסודי של אותות האלף בית בעברית


לימוד קריאה בעברית