לימוד
חשבון

לומדים לספור:

הספרות מ-1 עד-10

רמה זו מתאימה לילדים צעירים מאוד, החל מגיל שלוש.

הספרות מ-11 עד-20

רמה זו מתאימה לילדים צעירים מאוד, החל מגילאים 3-4-5.

פעולת חיבור בעשרת הראשונה

לימוד תרגל וביסס הקשר בין כמות למספר, תוך ביצוע פעולות חיבור וחיסור. מתאים לילדים בגילאים 4-5

מבחן סיכום

למדנו, נהננו, תרגלנו ו… ובסוף מגיעים למבחן הבודק את רמת ידיעות התלמיד/ה. אבל אין כל דאגה. לומדים שהגיעו עד לכאן יעברו את מבחן הידע בקלות. המבחן הוא עבור התלמיד/ה ועבור ההורים. עבור התלמידים מקבלים כאן חיזוק חיובי על הלימוד הטוב שעשו, וההורים יידעו בדייקנות ובצורה אמינה מהו מצב הידע של ילדיהם.